• ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2561 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 เพิ่อพ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 02:19 โดย Wangitok Tumbon
 • บ้านพอเพียงชนบท สภาองค์กรชุมชนตำบลวังอิทก ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก และ อบต.วังอิทก  จัดทำโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2561 22:59 โดย Wangitok Tumbon
 • ประชาคมตำบล ครั้งที่ 2 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชาคมตำบล ครั้งที่ 2/2561 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีประชาชนจากภาคส่วนต ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 02:16 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 181 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  
    
 • ราคากลางถนน คสล. 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแจว – บ้านนางชำนาญ หมู่ที่ 10บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อ าเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เจ้าของโครงการ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 02:25 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศราคากลางถนนลูกรัง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองแม่สะดึงฝั่งตะวันตก หมู่ที่๕ บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลว ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 02:27 โดย Wangitok Tumbon
 • ยกเลิกราคากลางถนนลูกรัง 7 สาย ตามที่ อบต.วังอิทก ได้ประกาศราคากลางถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย คือ1.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายไล้ – นานายบุญส่ง ดาดำ   หมู่ที่ 12.       โครงการปร ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2561 02:40 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวอื่นๆ