• อบรมการท่องเที่ยว วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักพื้นที่พิเศษ4 หรือ  อพท.4 จัดประชุมอบรมสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยว ณ. หอประชุม ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:08 โดย niroonr
 • ประชาคมหมู่บ้าน อบต.วังอิทก โดยนายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 22:59 โดย niroonr
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลังอิทก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561รายงานการเง ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:15 โดย niroonr
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 224 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  
    
 • ประกาศประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากสามแยกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2561 01:05 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ ดังนี้    1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายเรียบคลองขาปั่น - เขตติดต่อตำบลบ่อทอง หมู่ท ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2561 00:20 โดย Wangitok Tumbon
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก  เรื่อง เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
  ส่ง 22 ต.ค. 2561 01:34 โดย niroonr
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม » • ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 22:56 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ ของ อบต.วังอิทก (แก ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2561 00:16 โดย Wangitok Tumbon
 • ขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญประชาชนตำบลวังอิทก สมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.)ผู้ที่จะสมัครเป็น อาสาสมัครท้อถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีค ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2561 21:29 โดย Wangitok Tumbon
 • การลงทะเบียนรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่ที่ว่าผู้มีสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 01:14 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายใหม่) ดังนี้ ดูรายช ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 21:37 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวอื่นๆ