• ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาการกู้ย ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 01:39 โดย Wangitok Tumbon
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก โดยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในเขตอำเภอบางระกำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 01:17 โดย Wangitok Tumbon
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันกั้นน้ำยม 25 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำยม หมู่ที่ 9 กว้าง ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 01:26 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 190 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  
    
 • ราคากลางถนน คสล. 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแจว – บ้านนางชำนาญ หมู่ที่ 10บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อ าเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เจ้าของโครงการ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 02:25 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศราคากลางถนนลูกรัง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองแม่สะดึงฝั่งตะวันตก หมู่ที่๕ บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลว ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 02:27 โดย Wangitok Tumbon
 • ยกเลิกราคากลางถนนลูกรัง 7 สาย ตามที่ อบต.วังอิทก ได้ประกาศราคากลางถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย คือ1.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายไล้ – นานายบุญส่ง ดาดำ   หมู่ที่ 12.       โครงการปร ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2561 02:40 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวอื่นๆ