บ้านพอเพียงชนบท

โพสต์7 มิ.ย. 2561 22:59โดยWangitok Tumbon

สภาองค์กรชุมชนตำบลวังอิทก ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก และ อบต.วังอิทก  จัดทำโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 5 หลัง ม. 1, 6, 7, 9, 10 , 11 งบประมาณรวม 95,000 บาทบ้านนางมณฑา อ่อนโยน หมู่ที่ 6
ดูภาพเพิ่มเติม

Comments