แจกผ้าห่ม

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:57โดยWangitok Tumbon

21 เมษายน 2559 นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ฝ่ายบริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และ ผู้นำท้องที่ จัดกิจกรรมแจกผ้าห่มให้ประชาชนตำบลวังอิทก จำนวน 495 ผืน เพื่อนำไปแจกประชาชนในตำบลวังอิทก โดยกำหนดการ คือ

  -  หมู่ที่ 3, 4 , 5 , 7 , 8 , 11 ณ. ศาลาการเปรียญวัดวังอิทก หมู่ที่ 3 เวลา 09.00 น.


  -  หมู่ที่ 6, 9, 10 ณ. ศาลาการเปรียญวัดกรับพวง หมู่ที่ 1 เวลา 10.30 น. และ


วันที่ 22 เมษายน 2559 แจก หมู่ที่ 2 ณ.ห้องประชุม อบต.วังอิทก


องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ต้องขอขอบคุณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ ที่สนับสนุนผ้าห่ม ให้ประชาชน  มา ณ โอกาสนี้
Comments