แจกผ้าห่มกันหนาว

โพสต์10 ก.พ. 2559 22:39โดยWangitok Tumbon
10 กุมภาพันธ์ 2559 นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เป็นประธานแจกผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชน หมู่ที่ 1-11 ตำบลวังอิทก  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจาก นิคมสร้างตนเองบางระกำ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 332 ผืน

Comments