หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยม อบต.

โพสต์31 ส.ค. 2558 00:48โดยWangitok Tumbon
27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก และฝ่ายบริหาร พนักงาน ประธานสภาฯ ท้องถิ่นอำเภอบางระกำ ให้การต้อนรับ คุณวิรัตน์ ทำนุราศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ได้มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เพื่อดูความก้าวหน้าโครงการต่างๆที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อบต.วังอิทกได้รับงบประมาณจำนวน 4 โครงการ และสามารถจัดทำโครงการแล้วเสร็จ ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการปรับปรุงสถานีสูนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ,โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลติกคอนกรีตสายบ้านวัดกลางฯ ถึง บ้านพันต่างฯ หมู่ที่ 8 พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานต่อไป   หลังจากนั้น ได้ลงตรวจดูโครงการ ทั้งสี่โครงการ
Comments