การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2559

โพสต์24 ก.พ. 2559 18:53โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2559 20:01 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2559 ณ.สนามกีฬาบ้านคลองกรับพวง หมู่ที่ 6 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรักความสามัคคี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม ประมาณ 500 คน

Comments