การแจกถุงยังชีพ

โพสต์18 ก.ย. 2554 22:07โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2554 00:28 ]
หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาแจกถุงยังชีพให้ประชาชนตำบลวังอิทก ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประจำปี ๒๕๕๔
 
๑. มูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภาฯ)ยากยาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทยทีวีสีช่องสาม และกองทัพภาคที่ ๓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments