การแข่งขันกีฬาตำบล

โพสต์16 ก.พ. 2557 19:30โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2557 18:55 ]
อบต.วังอิทก ร่วมกัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. จัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี พ.ศ. 2557 ณ.สนามกีฬาบ้านคลองกรับพวง หมู่ที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายเกษม คำโสภา กล่าวเปิด   ดูภาพการแข่งขันกีฬาเพิ่มเติม วันที่ 1  วันที่ 2

นายสมยงค์ จ้อยทอง กำนันตำบลวังอิทก