โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์14 มี.ค. 2561 02:40โดยWangitok Tumbon
8 มีนาคม 2561 นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม หมู่ที่ 1-11 เข้าอบรม มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดย นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี นายสัตว์แพทย์ชำนาญงาน และมีการมอบวัคซีน จำนวน 1,100 ชุดให้อาสาสมัครไปฉีดสุนัข/แมวภายหลังเสร็จการอบรม
Comments