โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันกั้นน้ำยม

โพสต์6 ส.ค. 2561 01:08โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 01:26 ]
25 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำยม หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,580,000 บาท ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พิษณุ

ระหว่างก่อสร้าง

ก่อสร้างเสร็จแล้ว

Comments