โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ 1

โพสต์20 ก.ค. 2561 20:14โดยWangitok Tumbon
20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 294 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  578,000 บาท ก่อสร้างโดย หจก.วรรณวัฒนา คอนสตรัคชั่น

ระหว่างก่อสร้าง


 ก่อสร้างเสร็จแล้ว

Comments