โครงการลดละเลิกเหล้า

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:50โดยniroonr   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 17:47 ]
30 กันยายน 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก ร่วมกับ อบต.วังอิทก จัดโครงการลด ละ เลิกเหล้า ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร และเรียนรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด ปี 2561 ณ. หอประชุม อบต.วังอิทก โดยมีผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน เข้าร่วม จำนวน 80 คน สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วังอิทก

ดูภาพเพิ่มเติม
Comments