โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โพสต์11 เม.ย. 2561 02:25โดยWangitok Tumbon
27 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.91-001 สายพนังกั้นน้ำชลประทานเขตติดต่อจังหวัดพิจิตรหมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง – หมู่ที่ 1 บ้านกรับพวง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   งบประมาณ 8,862,000 บาท

Comments