โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โพสต์6 ก.ค. 2559 02:18โดยWangitok Tumbon
นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ. ห้องประชุม อบต.วังอิทก โดยมีนิสิตคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดกิจกรรมลูกรักกินดีอยู่ดีมีสุข  เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โภชนาการ การพัฒนาการอย่างสมวัย  การรับประทานอาหารอย่างปลอดภัย โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประมาณ 70 คน 

Comments