โครงการรวมพลังเยาวชน ลด ละ เลิกยาสูบ

โพสต์26 เม.ย. 2559 01:50โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 01:52 ]
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังอิทก จัดโครงการรวมพลังเยาวชน ลด ละ เลิก บุหรี่ตำบลวังอิทก โดยมีกิจกรรม ประชาคมหมู่บ้าน , เก็บข้อมูล, รณรงค์, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Comments