โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยและการเลี้ยงไส้เดือน

โพสต์13 ก.ย. 2559 21:23โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2559 21:51 ]
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและการเลี้ยไส้เดือนเพื่อฟื้นฟูบำรุงดิน สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน โดยมีคุณทองปาน เผ่าโสภา, คุรประทวน ทองอนันต์  และ คุณชัชวาลย์ กุลสุวรรณ์ เป็นวิทยากรComments