โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลวังอิทก ประจำปี 2561

โพสต์6 ก.ย. 2561 00:37โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 02:23 ]
31 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดกรับพวง โรงเรียนวัดวังอิทก และโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ เข้าร่วมโครงการ และได้นิมนต์พระครูอุภัยโกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้Comments