โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น

โพสต์30 ส.ค. 2560 20:01โดยWangitok Tumbon
28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีพระครูอุภัยโกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือเป็นวิทยากรอบรม


Comments