โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 7 - 11

โพสต์10 พ.ย. 2559 18:34โดยWangitok Tumbon
คณะกรรมการตรวจงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ตรวจรับโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 7 - 11 ระยะทาง 1,990 เมตร จำนวน 92 ต้น จำนวน 42 จุด งบประมาณ 350,000 บาทComments