โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โพสต์7 ม.ค. 2559 23:12โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 23:13 ]

8 มกราคม 2559  นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก  เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีเด็ก  ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดกรับพวง วัดวังอิทก และวัดกลางสุริยวงศ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัอิทก  รวมทั้งเด็กในตำบลวังอิทก ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ความบันเทิง  ของรางวัล และได้รับประทานอาหารที่ผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลวังอิทก นำมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล เช่น ทุนการศึกษา รถจักรยาน  อาหารกลางวัน จำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ทุกท่าน
Comments