โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โพสต์29 ธ.ค. 2558 22:07โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2559 19:54 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆในอำเภอบางระกำ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่คืนความสุขให้แก่ประชาชน เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก โดยมีหน่วยงานส่วนราชการในเขตอำเภอบางระกำ และหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการจำนวนมาก อาทิ ให้บริการตัดผม , ตรวจสุขภาพ, ฝึกอาชีพ, ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ฯ โดยมี นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานฯ มีการมอบถุงน้ำใจ จำนวน 20 ชุด และมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท จำนวน 5 ราย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสนับสนุนอาหารกลางวัน
Comments