ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสต์27 ก.ค. 2558 18:57โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2558 19:17 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ รวม ๑,๗๘๙,๘๐๐ บาท  ก่อสร้างโดย บริษัท อรุณดิษย์ เอ็นจิเนีย จำกัด โดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Comments