พิธีลงนามเข้าร่วมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

โพสต์13 ก.พ. 2560 18:26โดยWangitok Tumbon
23 ม.ค. 2560 นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอบรมชี้แจงแนวทาการดำเนินงาน ณ. โรงแรมวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Comments