ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:57โดยWangitok Tumbon
22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมผู้แทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน เพื่อไปเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก


Comments