ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 02:47โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 02:47 ]
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลวังอิทก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกรับพวง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังอิทก
Comments