ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ

โพสต์13 ก.ค. 2561 01:47โดยWangitok Tumbon
2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วังอิทก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2561 โดยมีการอนุมัติงบประมาณให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อไปจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รวม 130,000 บาทComments