ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ

โพสต์15 พ.ค. 2562 22:42โดยniroonr   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 23:15 ]
30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลังอิทก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561รายงานการเงิน และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คนComments