ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

โพสต์29 ก.ค. 2559 01:50โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2559 02:02 ]
  


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีวาระการอนุมัติเงินยืม จำนวน 268,000 บาท ผู้ยืมจำนวน 28 ราย,อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 1 ราย, แก้ไขระเบียบ ให้เบิกเงินโดยใช้ใบเสร็จเงินปีใดเบิกได้ภายในปีนั้น หรือไม่เกินวันที่ 15 มกราคม ปีถัดไป


Comments