ประชุมคณะกรรมการสุขภาพตำบล

โพสต์20 ก.พ. 2560 23:04โดยWangitok Tumbon
21 ก.พ. 2560 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วังอิทก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาเรื่อง การแต่งต้้งอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเรื่องอื่นๆ
Comments