ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

โพสต์6 ส.ค. 2561 01:39โดยWangitok Tumbon
26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงินครั้งที่ 3 และเรื่องอื่นๆComments