ประชุมสภาฯพิจารณาอนุมัติแผนสามปี

โพสต์11 ส.ค. 2558 13:17โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2558 01:56 ]
วันที่ 25 มิถุนายน 2558  นายเกษม คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัอิทก เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561   ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้แผนดังกล่าว
Comments