ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2561

โพสต์15 มิ.ย. 2561 02:19โดยWangitok Tumbon
12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 เพิ่อพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
Comments