ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

โพสต์2 พ.ย. 2559 19:47โดยWangitok Tumbon
31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวลัดดา เมืองช้าง ประธานสภา เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 และเรื่องอื่นๆ


Comments