ประกาศสงครามกับขยะ

โพสต์29 พ.ย. 2561 20:50โดยniroonr   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 20:54 ]
29 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศสงครามกับขยะ เวลา 07.30 น. ณ. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และ เวลา 13.00 น. ณ. สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาฯ , อสม. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

Comments