สภาเด็กและเยาวชน

โพสต์29 เม.ย. 2561 21:31โดยWangitok Tumbon
26 เม.ย.2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังอิทก ร่วมกับ อบต.วังอิทก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องวินัยจราจร และยาเสพติด ณ. หอประชุม อบต.วังอิทก มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำภอบางระกำ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังอิทก มาเป็นวิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

Comments