ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน

โพสต์4 พ.ย. 2558 06:33โดยWangitok Tumbon
เดือนตุลาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังอิทก จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในตำบล เพื่อดูสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็กนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู นอกจากนั้นยังมมีการสอบถามปัญหา ความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

Comments