ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โพสต์22 มี.ค. 2560 20:05โดยWangitok Tumbon
3 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจรับโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ 8 ผิวจาราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1000 เมตร  หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร งบประมาณ 4,254,000 บาท โดยบริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัดComments