ถนน คสล. หมู่ที่ 1

โพสต์8 พ.ค. 2558 14:36โดยniroonr   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2558 14:39 ]
 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ได้ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัยบ้านกรับพวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พิษณุ งบประมาณ 730,000 บาท


Comments