อบรม สมาชิก อปพร.

โพสต์29 ก.ย. 2558 20:51โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2558 02:51 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดอบรมทบทวนหลักสูตร อปพร.และฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2558  วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.โดยมี คุณสมยศ แสงไทย หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เป็นวิทยากร ให้ความรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติกิจกรรรม ซ้อมการดับเพลิง


Comments