อบรมทำบายศรีปากชาม

โพสต์24 พ.ย. 2557 13:24โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2559 21:48 ]
ชมรมวิชาชีพคหกรรม แผนกคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการวิชาชีพประดิษฐ์บายศรีปากชามสู่หน่วยงาน เดือนกันยายน 2557 ณ.วัดกระทุ่มยอดนำ้ ตำบลวังอิทก มีผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม

Comments