อบรมอาชีพต่างๆ

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:14โดยniroonr
21 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆปี 2561 ครั้งที่ 4 เพื่อเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ การแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม และนำเสนอผลงานให้ผู้ที่มาอบรมทราบ โดยมีนายรอน สุขเมือง กลุ่มผู้ปลูกผักตำบลพันเสาเป็นวิทยากร
Comments