เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ

โพสต์28 พ.ย. 2557 17:34โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2557 09:06 ]
คณะอำเภอบางระกำ ทหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังอิทก โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพบ้านกรับพวง และ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.วังอิทก ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 11 ราย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

Comments