ประกาศโอน(ย้าย)

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา 6 ผู้ใดมีความสนใจ ติดต่อสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ โทร ๐๘๙-๙๖๑๖๕๔๔  
                                
                                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
Comments