ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

โพสต์4 พ.ย. 2559 01:22โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2559 00:36 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านวัดกลาง บ้านพันต่าง ฯ หมู่ที่ 5 – 8 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด  ประมาณราคา


Comments