ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

โพสต์30 พ.ย. 2559 22:53โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 22:57 ]
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัอิทก ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านวัดกลางฯ - บ้านพันต่างฯ หมู่ที่ 5 - 8 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (e - Auction) ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์เลขที่ E1/2560 และจะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 10.30 น. นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา  ดูรายละเอียด


Comments