ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าหมู่ที่3

โพสต์22 ม.ค. 2559 12:16โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2559 12:24 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านวังอิทก หมู่ที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

-    ประกาศ-E-auction-หมู่ที่-3

-    เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา-E-2-2559

-    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณม.3

-    ใบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

-    ใบประมาณราคางานก่อสร้าง (1)

-    ใบประมาณราคา-สาย-MC (1)

Comments